ÖVERVAKNING

 • Verifering av produktionsunderlag
 • Kontroll över kvaliteten på råvaror, montageövervakning, tillsyn över svetsning och rostskyddsbehandling. Allting utförs enligt varje europeisk och amerikansk standard samt ITP (Inspection and Test Program) enligt kundens krav.

         In every European and American standards
         and ITP (Inspection and Test Program)
         required by customer.

 • Övervakade provningar av stålkonstruktioner och diverse utrustning
  • FAT
  • NDT
 • Granskning av relationshandlingar

KONTROLL ÖVER TILLVERKARE OCH UNDERENTREPRENÖRER

Vi hjälper dig hitta nya underentreprenörer som uppfyller erforderliga kvalitetsstandarder och dina förväntningar genom att:

 • Standardisera fabrikens och personalens arbetsmetoder.
 • Uppfylla dina förväntningar när det gäller leveranser, utrustning och infrastruktur.
 • Garantera erforderlig kvalitet.
 • Kontrollera tillverkarens kapacitet.

 

SVETSARKURSER OCH SVETSARPRÖVNING


Vi utbildar och examinerar svetsare under tillsyn av Bureau Veritas, DNV, Instytut Spawalnictwa (Svetsningsinstitutet), SLV-GSI, TUV Rheinland, UDT i enlighet med följande standarder: EN 287-1, EN ISO 9606, AWS D1.1

Vi använder oss av den nyaste utrustningen och håller kurser i klassrum som uppfyller hälso-och säkerhetskrav. Utbildningen omfattar samtliga materialgrupper och svetsmetoder. Vi utbildar även inom plasma-och syreskärning.

 

CERTIFIERING

Vi hjälper dina entreprenörer uppfylla följande standarder:
 • EN ISO 3834 – svetskvalitetsstandarder
 • EN 1090 – svetsning av stålkonstruktioner
 • EN 15085 – svetsning av järnvägsfordon och järnvägskomponenter
 • DIN 18800-7 – stålkonstruktioner, vägbroar, master, skorstenar och kranar osv.
 • DIN V 4113-3 - aluminiumkonstruktioner.

Vi genomför preliminär inspektion innan certifieringsföretaget börjar formell kontroll.

WPQR kvalificering av svetsningsteknologi – enligt EN ISO 15607 ÷ 15614

Teknologisk kontroll enligt EN 1090-2 (för minimikravet EXC2) över termisk skärning och flamriktning (vi erbjuder: prover, NDT och DT-provningar, rapportering, materialcertifiering).

OFÖRSTÖRANDE PROVNINGAR - NDT

 • Penetrantprovning – enligt EN ISO 3452
 • Röntgenundersökning – enligt EN ISO 17636
 • Ultraljudsprovning – enligt EN ISO 17640
 • Tjockleksmätning med ultraljud – enligt EN ISO 17640
 • Magnetpulverprovning – enligt EN ISO 17638
 • Visuell kontroll – enligt EN ISO 17637

GEODETISKA MÄTNINGAR AV STÅLKONSTRUKTIONER

 • Längdmätningar med en noggrannhet upp till 0,1mm.
 • Utjämningsmätningar med en noggrannhet upp till 1mm.
 • Vinkelmätningar med en noggrannhet upp till ±3cc.